Zdravo hranilo

SunStevija je zdravo hranilo.

Za zdravo hranilo se šteje hrana, ki v našem organizmu NE POVZROČA ali NE VSEBUJE snovi, ki bi imeli učinek:

  1.  toksičnosti: Toksična snov negativno vpliva na biološki organizem (celice).
  2. mutagenosti: Mutagena snov poškoduje ali degenerira DNA (dezoksiribonukleinsko kislino) pri ljudeh ali živalih, kar pomeni degenerativne posledice na lastnostih potomcev. Mutacija je trajna sprememba v množini ali strukturi genetskega materiala organizma, ki se izraža kot sprememba njegovih zunanjih ali notranjih značilnosti. Spremembe se lahko zgodijo na posameznem genu, zaporedju genov ali na celem kromosomu.
  3. oksidativnosti: Oksidanti ali prosti radikali so reaktivne in nestabilne molekule ali atomi, ki imajo neparno število elektronov in zaradi tega zelo hitro reagirajo z drugimi spojinami. Če jih je v telesu preveč, napadejo zdrave celice, poškodujejo proteine, maščobe, DNK in RNK. Kadar prosti radikali reagirajo s celičnimi membranami zdravih maščobnih celic, nastanejo lipidni peroksidi. Lipidni peroksidi so zelo obstojni in zato še posebej škodljivi, saj lahko telesu povzročijo trajno škodo. Ta škoda se pokaže v obliki degenerativnih bolezni kot so arterioskleroza, diabetes, očesna mrena, artritis, prehitro staranje, kožne gube in rakava obolenja.
  4. kancerogenosti: Karcinogen ali kancerogen je vsak dejavnik, ki povroča rakasto obolenje oz. je rakotvoren
  5. genotoksičnosti: Genotoksičnost hrane se nanaša na dejstvo, da so v hrani snovi, ki so škodljive (težke kovine, pesticidi) v zelo nizkih koncentracijah. Takojšnjega neposrednega vpliva na poslabšanje zdravja sicer ni, dolgoročno pa te snovi povzročajo poškodbe naših genov. Posledično lahko nastanejo rakava obolenja, dedne bolezni, hormonske težave ipd.

Pri presnovi sladkorja se posamezni elektroni v atomu celice potrošijo in tako zdrave celice postanejo radikali, ki uničujejo druge zdrave celice.

Antioksidanti so molekule, ki lahko upočasnijo ali preprečijo oksidacijo drugih molekul, tako da nevtralizirajo proste radikale, ki nastanejo ob presnovi, ko se posamezni elektroni v atomu potrošijo.

Rafiniran sladkor in umetna sladila nimajo antioksidativnega vpliva na naš organizem, ampak povzročajo oksidativni stres na naše telo.

 

Študije in raziskave potrjujejo, da rafiniran sladkor in umetna sladila neposredno ali posredno  vplivajo na naš organizem toksično, mutageno, kancerogeno in genotoksično.

Študije in raziskave potrjujejo, da izvlečki rastilne Stevije, kot je SunStevija, na organizem nimajo toksičnega, mutagenega, kancerogenega in gonotoksičnega vpliva temveč te vplive, kot antioksidanti, nevtralizirajo.

Izvlečki rastline Stevije, kot je SunStevija, so potencialni naravni izvor antioksidantov:

Srijani Ghanta, Anindita Banerjee, Avijit Poddar and Sharmila Chattopadhyay*

Drug Development/Diagnostics and Biotechnology Division, Indian Institute of Chemical Biology http://www.naturalnews.com/023728_stevia_sweetener_FDA.html ;

Journal of Agricultural and Food Chemistry http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf071892q

 

Študije in raziskave potrjujejo, da izvlečki rastilne Stevije, kot je Sun Stevia, nimajo genotoksičnega vpliva na genski material (DNK).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12533916

 

Nazaj

SunStevia na Facebook-u
 

 
Pogoji poslovanja